Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

[Guia Local]

CFEA Alta Montaña

Centro de formación e experimentación agroforestal de Becerreá

Infraestrutura

    * Aula de informática

    * Laboratorios

    * Biblioteca

    * Sala de xogos

    * Sala de lectura

    * Comedor

    * Salón de actos

    * Pista polideportiva

    * Campo de fútbol

    * Heliporto

    * Taller de 196 m² con vestiarios

    * Naves para o gando vacún con instalacións para o muxido

    * Nave de instalacións agrarias de 373 m² con dúas zonas.

        -zona para prácticas de albanelería, carpintería, fontanería e electricidade

         -zona de mantemento de maquinaria agroforestal pequena e almacén de ferramenta

    * Alpendre de maquinaria

    * Finca de prácticas de 72 ha

Oferta de estudos

    * Regrada

      -Grao Medio: Traballos forestais e conservación do medio natural

       -Grao Superior: Xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos

 

Enderezo: Rúa Penamaior s/n

27695-BECERREÁ

Teléfono:  982161203

Fax:  982161203

Correo-e: ceca.altamontana@edu.xunta.es

web: http://centros.edu.xunta.es/

 

 

 

GUIA LOCAL

 
   
[Xunta de Galicia]