Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Casa do Concello

Urbanismo

Horario de traballo do Arquitecto Municipal:

-Luns de 9:30 a 14:30 horas.
-Xoves de 9:30 a 11:30 horas.

Casa do Concello de Becerreá.

Praza do Concello, s/n.

27640-Becerreá (Lugo).

Teléfono: 982 360 004

Fax: 982 360 518

Correo electrónico:concellodebecerrea@telefonica.net

Normativa urbanística:
-Planeamento urbanístico do Concello de Becerreá.
-Lexislación urbanística de carácter xeral.
-Lexislación urbanística de carácter sectorial.
-Esquemas gráficos.
-Prezos máximos de referencia os das distintas partidas das bases de datos da construción de Galicia publicadas polo Instituto Tecnolóxico de Galicia.
Cartografía:
Sistema de información territorial de Galicia.
Oficina virtual do castastro
Sixpac
Mapas google
AXUDAS RELACIONADAS COA VIVENDA: 
- Axudas para o remate exterior de vivendas unifamiliares de nova construcción.
- CEDULA DE REHABILITACIÓN DE CALIDADE PARA VIVENDAS RURAIS:

OBXECTO: Regular as actuacións de rehabilitación e renovación das vivendas do medio rural de Galicia.

REQUISITOS:

1.- Para actuacións de rehabilitación: Vivendas do medio rural con 15 ou mais anos de antigüidade.

2.- Para actuacións de renovación: Vivendas do medio rural con 20 ou mais anos de antigüidade.

DOCUMENTACION:

- Fotocopia compulsada do DNI do propietario.

- Fotografías actuais de todas as tachadas da vivenda e das partes que se van a rehabilitar.

- Certificado municipal da situación da vivenda.

- Testamento ou escritura da vivenda.

- Certificado de antigüidade da vivenda.

- Plano de localización da vivenda.

- Licenza municipal de obras.

- Memoria das obras que se van a realizar.

- Orzamento debidamente desagregado das obras.

SOLICITUDES:

O prazo de solicitude atopase aberto ata novo aviso.

Modelo de solicitude.

MÁIS INFORMACIÓN:

Técnico Local de Emprego-Concello de Becerreá. 

Normativa de interese:

 - Decreto 157/2006, de 7 de setembro de rehabilitación e renovación de calidade de vivendas no medio rural.

- Orden del 13 de decembro de 2006 pola que se regula a cédula de rehabilitación de calidade.

- Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat gallego.

- Aluger de vivenda.

 

 

Concello adherido á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.

 

 

 

 

 

CASA DO CONCELLO

 
   
[Xunta de Galicia]