Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Casa do Concello

[files/escudo_copia_2_.jpg]
Servizos administrativos - municipais

 

Planta baixa da Casa do Concello:

-Rexistro do Concello e asuntos xerais.

-Padrón de Habitantes. 

-Portelo único coa Xunta de Galicia.

-Recadación.

 

Primeira planta da Casa do Concello:

-Secretaría-Intevención.

-Tesourería e contabilidade.

-Servizo de Emprego e Desenvolvemento Local.

-Delegación de Persoal.

-Urbanísmo (Arquitecto Municipal).

-Alcaldía.

-Concellería de Cultura, Deportes e Turismo.

-Sala de Plenos.

 

Segunda planta da Casa do Concello:

-Arquivo Municipal.

 

Casa do Concello de Becerreá.

Praza do Concello, s/n.

27640-Becerreá (Lugo).

Teléfono: 982 360 004

Fax: 982 360 518

Correo electrónico:concellodebecerrea@telefonica.net 

Aquí pode consulta-los diarios oficiais:

Boletín Oficial do Estado

Diario Oficial de Galicia

Boletín Oficial da Provincia de Lugo

Boletín Oficial da Provincia de A Coruña

Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Boletín Oficial da Provincia de Ourense

Boletín Oficial da Unión Europea

 

 

 

 

 

CASA DO CONCELLO

 
   
[Xunta de Galicia]