Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Casa do Concello

[files/Corporacion_Municipal_2011-2015_.JPG]
A Corporación
ALCALDE-PRESIDENTE:
D. MANUEL MARTÍNEZ NÚÑEZ (PSOE-PSG)
CONCELLEIROS:
Dª ANA MARÍA FREIJO MASEDA (PSOE-PSG)
D. JOSÉ DÍAZ ARMADA (PSOE-PSG)
Dª MARÍA DEL PILAR RUBIO CARBALLO (PSOE-PSG)
D. CLAUDIO VÁZQUEZ PÉREZ (PSOE-PSG)
D. ANTONIO GONZÁLEZ MADARRO (PP)
D. JAVIER ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (PP)
Dª MARÍA JESÚS ROLDÁN RODRÍGUEZ (PP)
Dª MARÍA LUZ PORTO RIVEIRA (PP)
D. MANUEL RODRIGUEZ GARCÍA (PP)
D. OVIDIO MONTAÑA REGUEIRO (BNG)

 

RELACIÓN DE MANDATOS CORPORATIVOS DENDE AS PRIMEIRAS ELECCIÓNS DEMOCRÁTICAS TRALA APROBACIÓN DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 

MANDATO 1979-1983. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 20 DE ABRIL DE 1979

D. GERARDO PARDO DE VERA DÍAZ

Dª. MERCEDES DORADO FERNÁNDEZ

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

Dª. ANA MARÍA VILARIÑO REGAL

D. SAMUEL FERNÁNDEZ DÍAZ

D. AMABLE PÉREZ PEREIRA

D. MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

D. JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ

D. AMABLE PABLO POY BAO

D. JESÚS TELO GÓMEZ

D. JOSÉ GONZÁLEZ RIVERO

D. AMADOR PICOS CASTELAO

D. JUAN VICTOR ARTURO REIMONDEZ DOBAO

MANDATO 1983-1987. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 24 DE MAIO DE 1983

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

D. MANUEL RODRIGUEZ VALIFIO

D. FERMÍN ALVAREZ MENDEZ

D. MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

D. MANUEL ALVÁREZ CASTRO

D. JOSÉ BÍAZ BECERRA

D. JOSÉ LÓPEZ BEIROS

D. GERARDO PARDO DE VERA

D. EDUARDO ROSÓN PÉREZ

D. JOSE ARROJO OTERO

D. CLAUDIO VÁZQUEZ PÉREZ

D. CARLOS FERNÁNDEZ ALVAREZ

D. RAMÓN RIVERO ALVAREZ

MANDATO 1987-1991. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 30 DE XUÑO DE 1987

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

D. RAMÓN NÚÑEZ FONTAL

D. JESÚS FERNÁNDEZ ALVAREZ

D. CAMILO ARGIZ PÉREZ

D. MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

D. OCTAVIO BÍAZ LÓPEZ

D. JOSÉ LÓPEZ BEIROS

D. FERMÍN ALVAREZ MÉNDEZ

D. CLAUDIO VÁZQUEZ PÉREZ

D. ZOSIMO OROL FRAGA

D. JOSÉ FERNÁNDEZ GÓMEZ

MANDATO 1991-1995. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 26 DE MAIO DE 1991

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

D. RAMÓN NÚÑEZ FONTAL

D. JESÚS FERNÁNDEZ ALVAREZ

D. CAMILO ARGIZ PÉREZ

D. MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

D. FERMÍN ALVÁREZ MÉNDEZ

Dª. MARÍA NÉLIDA MON ALBA

D. ZOSIMO OROL FRAGA

D. CESAR RODRIGUEZ FERREIRO

D. CESAR LÓPEZ LÓPEZ

D. OCTAVIO BÍAZ LÓPEZ

MANDATO 1995-1999. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 28 DE MAIO DE 1995.

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

D. RAMÓN NÚÑEZ FONTAL

D. JESÚS FERNÁNDEZ ALVAREZ

D. CAMILO ARGIZ PÉREZ

D. MANUEL FERNÁNDEZ LÓPEZ

Dª. MARÍA NÉLIDA MÓN ALBA

D. OCTAVIO BÍAZ LÓPEZ

D. MANUEL MARTÍNEZ NÚNEZ

D. MIGUEL CARCEDO SILVA

D. JOSÉ DÍAZ ARMADA

D. JOSÉ PANFILO POY FERNÁNDEZ

MANDATO 1999-2003. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 13 DE XUÑO DE 1999

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

D. RAMÓN NÚÑEZ FONTAL

D. JESÚS FERNÁNDEZ ALVAREZ

D. CAMILO ARGIZ PÉREZ

D. HILARIO NÚÑEZ ÁLVAREZ

D. OCTAVIO BÍAZ LÓPEZ

D. MANUEL MARTÍNEZ NÚNEZ

D. CARLOS PEREIRA FERNÁNDEZ

D. ALFREDO GEGÚNDEZ NEIRA

D. JOSÉ BÍAZ ARMADA

D. XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA

MANDATO 2003-2007. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 14 DE XUÑO DE 2003

D. ANTONIO FERNÁNDEZ POMBO

D. RAMÓN NÚÑEZ FONTAL

D. JESÚS FERNÁNDEZ ALVAREZ

D. CAMILO ARGIZ PÉREZ

Dª. SUSANA GONZÁLEZ SANJURJO.- JOSÉ FERNÁNDEZ CARRETE

Dª. MARÍA FE SANCOSMED MIRAGALLA

D. MANUEL MARTÍNEZ NÚNEZ

D. JOSÉ DÍAZ ARMADA

D. LUIS SANTIAGO BAEZA AUTILLO

D. JOSÉ PANFILO POY FERNÁNDEZ

D. XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA.

MANDATO 2007-2011. SESIÓN CONSTITUTIVA DO 16 DE XUÑO DE 2007

D. MANUEL MARTÍNEZ NÚNEZ

Dª. ANA MARÍA FREIJO MASEDA

D. JOSÉ DÍAZ ARMABA

Dª MARÍA DEL PILAR RUBIO CARBALLO

D. CLAUDIO VÁZQUEZ PÉREZ

Dª. ANA ISABEL RUBINOS BOLAÑO

D. ANTONIO GONZALEZ MADARRO

Dª. MARÍA NÉLIDA MÓN ALBA

D. JUAN VICTOR ARTURO REIMONDEZ DOBAO

D. OVIDIO MONTAÑA REGUEIRO

D. ALFONSO GARCÍA MALLO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DO CONCELLO

 
   
[Xunta de Galicia]